GREGO

LATIN

Xefas de Departamento:
Dolores Cruz García (Grego)
María del Mar Martín Saracho (Latín)

INFORMACIÓNS E ARQUIVOS GREGO

8/12/2012 Programación de Grego curso 2012-2013    |    Programación de Grego curso 2013-2014
2/6/2004 Cómic virtual sobre a fundación de Pontevedra por Teucro    Información     Descarga
2/6/2004 Fonte de caracteres gregos para procesador de textos     Descarga
25/10/2010 Programación de Grego curso 2011-2012     
27/11/2010 Adxetivos   |    Pronomes  |   Preposicións  |   Subordinación   |  3ª declinación grego    | 
27/11/2010  Exercicios comparativo-superlativo       |   Verbo grego   |     Helenismos   |    Grecia Antigua    
27/11/2010  Exercicios 1º bach    |     Leis fonéticas    |     Morfoloxía grega     

INFORMACIÓNS E ARQUIVOS LATIN

     2/12/2013  Programación de Latín curso 2012-2013    |    Programación de Latín curso 2013-2014

27/11/2010

Programación de Latín  Bacharelato  curso 2011-2012     |    Programación Latín 4º ESO 2011-2012

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo