Curso 2011-2012


CIENCIAS DA NATUREZA

María Rodríguez Fernández  (Xefa de Dpto.)
Rosalía Sueiro Gondar
Clara Alonso Rodríguez
Elena Juiz Rodríguez

DEBUXO (Galería de traballos)

Hernán Gómez Cortés (Xefe Dpto.)
Manuel Rozados Fernández 
Ana Fuertes Besada 
Sonia Omil Expósito
 

ECONOMÍA

José Manuel Justo Acevedo  (Xefe Dpto.)
 

EDUCACIÓN FÍSICA

Benito Hermida Rivas (Xefe de Dpto.) 
Luis Alberto Rascado Iglesias
Martín Arce Rodríguez

FILOSOFÍA 

Sonia Soto Boullosa
César Vallejo Palacios (Xefe de Dpto.)

FÍSICA E QUÍMICA

Joaquín Castro Poceiro (Xefe de Dpto.)
María Pierres Duarte-Ferreira
María Paz Félix Chamosa
María Gosende Bragaña

FRANCÉS


Esperanza Arias Sanabria (Xefa de Dpto.)
María Elena Pazos Cardoso
Rosa María Peregrina Rodríguez Moldes
 

GREGO

María Dolores Cruz García (Xefa de Dpto)

INGLÉS

Ana María Fontenla Rodríguez
Cecilia Sabater Díez
Carmina Aguado Madrigal  (Xefa de Dpto.)
Arturo Neira Rodríguez
Jacobo Gutiérrez Rodríguez-Moldes
Auxiliar de conversa:

LABORATORIO (Ciclo Medio)


María Gloria Iglesia Cabaneiro (Xefa de Dpto.)
María José Rodríguez Gómez
 

LATIN

María del Mar Martín Saracho (Xefa de Dpto.)

LINGUA CASTELÁ

Javier Martínez Alejandre (Xefe de Dpto.)
Julia Verdullas Fernández
Eva Fernández Fernández
Pilar Eugenia Suárez Fernández
Rosa Montserrat San Luís Lorenzo

LINGUA GALEGA

Laureano Aragunde Oubiña (Xefe de Dpto)
Vicente Rodríguez Lamela
Encarna Fernández Rey
María Mar Rua Ferradás
Xan Riobó Rouco
 

MATEMÁTICAS

Antonio Couso Gómez (Xefe de Departamento)
José M. Ramos González (Secretario)
Rafael Piay Durán
Elena Olga Gutiérrez Carballude
María Elena Rodríguez Alonso

MUSICA

M. Angel Rodríguez González 
María Luisa Sánchez González (Xefe Dpto)

ORIENTACIÓN

Ana María González Correa (Xefa de Dpto.)
Flora García González (Pedagoxía terapéutica)

RELIXIÓN

Elena Ferro Dios  (Xefa de Dpto.)
Luís Antonio Seoane Ares

TECNOLOXÍA

José Ramón Piñeiro García (Xefe de Dpto.)
Venancio Piñeiro Iglesias
Manuel Valiñas Magán
María Fernández Carrón

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Maica Larriba García (Xefa de Dpto.)
María José Fernández Torrado
Manuel Reboredo Tajes
María Dolorez Pazos Riveiro
Amancio Manuel Pampín Suárez

Contactos en ies.xunqueira.1@edu.xunta.es
indicar no asunto o nome do profesor


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo