Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo

Ciclo Medio de

Laboratorio     

Cofinanciado con fondos da Unión Europea


                                 MÓDULOS PROFESIONAIS DE COMPETENCIA


        1.- Módulo profesional 1: OPERACIÓNS BÁSICAS DE LABORATORIO...160 horas
        2.- Módulo profesional 2: ENSAIOS FÍSICO E FÍSICO-QUÍMICOS...130 horas
        3.- Módulo profesional 3: QUÍMICA E ANÁLISE QUÍMICO...320 horas
        4.- Módulo profesional 4: PROBAS MICROBIOLÓXICAS...130 horas
        5.- Módulo profesional 5: INFORMACIÓN E SEGURIDADE NO LABORATORIO...110 horas

 

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

        1.- Módulo profesional de Formación E Orientación Laboral (FOL) ... 55 horas.

    Todos estos módulos desenrolasen no Instituto de Outubro a Xuño; caso de superarse a avaliación correspondente  pasase ás prácticas en empresas (*)

    FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO

    Este módulo efectúase en empresas en horario e réxime laboral normal e ten unha duración de 340 horas. Faise de Outubro a Decembro..
   
A avaliación positiva deste último módulo conleva a superación do ciclo e a obtención do correspondente título.

(*) No caso de non superar a avaliación existe un periodo de recuperación a partires de Setembro; no caso de superarse éste, se realizarían as prácticas en empresas de Xaneiro a Marzo.
    Ainda así, no suposto caso de avaliación negativa, o ciclo sólo pode repetirse unha vez.

CONTORNO PROFESIONAL E PERSPECTIVAS DE TRABAllO DO FUTURO TITULADO

    Esta figura exercerá a súa actividade en empresas e/ou laboratorios de distintos sectores onde sexa preciso realizar análise e ensaios en campos tales como:

    Laboratorios de control de calidade
Plantas piloto
Laboratorios de plantas de tratamento de augas
Laboratorios de investigación e desenvolvimiento
Laboratorios en xeral

 O Técnico de laboratorio se integrará nun grupo funcional coordinado por un técnico de maior nivel de cualificación  e poderá estar ó cargo de distintos postos dentro do grupo.

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo