DOCUMENTACIÓN DO CENTRO

FICHEIRO

   Enquisa de convivencia no centro (curso 2011-2012) Ver ficheiro
   Plan TIC's do IES A Xunqueira I (actualizado) Ver ficheiro
   Plan de Formación profesorado. Bienio 12-14 (actualizado) Ver ficheiro
   Proxecto Lingüístico Ver ficheiro
   Proxecto Lector Ver ficheiro
   Normas de Convivencia e funcionamento Ver ficheiro
   Plan de Acción Titorial 2012-2013 Ver ficheiro

Criterios de promoción e titulación na E.S.O.

Ver ficheiro

Plan de Convivencia

Ver ficheiro

Proxecto Educativo do Centro (PEC)

Ver ficheiro

Resultados da enquisa sobre uso do galego

Ver ficheiro

Resultados da enquisa sobre hábitos de lectura

Ver ficheiro

 

 

Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo