PROGRAMA CONECTARE

 

Programa Interreg entre Galicia e o Norte de Portugal, con duración dun ano, no curso escolar 2007-2008.

Seis centros galegos e outros seis centros portugueses, traballamos en parellas; cada grupo escolleu un traballo deinvestigación a realizar co seu alumnado para, despois, colgar os resultados nun portal educativo elaborado polos centros portugueses.
O tema elexido polo noso instituto é "Os hábitos alimentarios do alumnado e da zona onde se ubica o centro educativo".
A participación do profesroado neste proxecto é voluntaria e está coordenado polo profesor de Matemáticas Antón Couso.

 


Principal | O Centro | Estudios | Docentes | Actividades | A cidade | Enlaces | Correo