SECCIÓNS BILINGÜES PARA O CURSO
2012-2013

Ciencias da Natureza .-  2º E.S.O. en Francés, impartidas por María José Rodríguez Fernández
Ciencias da Natureza.- 3º E.S.O. en Francés, impartidas por María José Rodríguez Fernández
Bioloxía.- 4º E.S.O. en Francés, impartida por María José Rodríguez Fernández
 

Educación Física.-  4º ESO en Francés, impartido por Martín Arce Rodríguez